Erhverv og turisme

Vision

Dragør Kommune fører en aktiv erhvervspolitik, der sikrer et levende erhvervsliv og en bæredygtig turisme. Dragør satser på kulturturisme og kvalitet. Det er attraktivt for vores virksomheder at forblive i kommunen og for nye virksomheder at etablere sig. 

Overordnet politik

Dragør Kommune skal i sin erhvervspolitik satse på vores særpræg og styrkeområder. Det største er måske turistområdet. Men havnerelaterede erhverv, handel, gode håndværksvirksomheder og innovative nye virksomheder, ofte enkeltmandsvirksomheder, er også styrkeområder i Dragør, som Liste T ønsker skal have kommunens opmærksomhed.

En erhvervsvenlig kommune
Liste T ønsker, at Dragør Kommune sikrer en smidig og effektiv kommunal administration, der gør det let for virksomheder at være i dialog med kommunen om konkrete forhold og i forbindelse med årlige dialogmøder.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune skal være åben for at støtte projekter med videre erhvervs- og turistmæssige perspektiver, i det omfang dette er muligt inden for lovens rammer. Dragør Kommune bør eksempelvis støtte op om turismen og kommunens virksomheder ved at sikre gode rammer for udvikling og markedsføring. Dragør Kommune bør støtte og lytte til erhvervsorganisationer som Dragør Erhverv og Dragør Turistråd, og kommunen bør støtte op om skabelse af fællesskaber for små og nye virksomheder. Liste T ønsker også, at kommunen understøtter markedsføringsinitiativer for godt håndværk (”Dragør Håndværk”), god mad (”Smag på Dragør”) og lignende.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune i udbud af kommunale opgaver gør en indsats for, at udbuddene sker på en måde, der gør det muligt for Dragørs erhvervsdrivende at afgive tilbud. Det kan evt. ske ved brug af Gentofte-modellen, som er beskrevet i afsnittet om økonomi. Liste T ønsker endvidere, at kommunen ved udbud af opgaver indfører sociale klausuler, hvor det er muligt, og sikrer sig mod social dumpning ved at kræve kædeansvar.

Turisme
Ud over at Dragør havn fortsat skal være en magnet for sejlerturisme, bør pejlemærkerne for turismen i Dragør Kommune være kulturturisme og kvalitet. Det skal sikre en turisme, der – udover at være god for turisterne – også vil have kommunens borgeres støtte. Liste T ønsker, at Dragør Kommune på turistområdet skal indgå i et tæt samarbejde med vores nabokommuner bl.a. gennem dannelsen af VisitAmager for dermed at sikre en stærk markedsføring.

Det betyder så også, at Dragør Kommune skal afvise visse typer aktiviteter, der ikke tjener kommunens bedste, f.eks. mere ”tivoliprægede” aktiviteter, der bedre kan fungere andre steder.

Erhvervs- og turistpolitikken skal ses sammen med bevarelsen af vores kultur- og naturmiljøer, vores museer og gallerier og variationen af kulturelle arrangementer hen over året. De forskellige aktiviteter bidrager alle til at understøtte et aktivt erhvervsliv.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune

 • aktivt understøtter erhvervsudvikling og markedsføringsinitiativer i Dragør Kommune
 • giver kommunens erhvervsforeninger incitament og om muligt økonomisk støtte til at tage nye, spændende initiativer
 • sikrer en smidig og effektiv kommunal administration, der understøtter virksomhedernes dialog med kommunen
 • skaber rammer for at enkeltmandsvirksomheder kan finde sammen i klynger og dermed skabe mere værdi
 • fremmer integrationen af ikke miljøbelastende virksomheder i kommunens boligområder
 • sikrer, at kommunens indkøbs- og udbudspolitik giver mulighed for leverancer fra lokale virksomheder
 • sikrer ensartede rammevilkår for erhvervsdrivende på havnen og i byen, herunder ved fastsættelse af stadeafgifter
 • sætter vilkår for udlejning af kommunale arealer til erhvervsformål på et niveau, så de ikke hindrer en erhvervsudvikling
 • støtter, at Dragør Havn udbygger sin attraktionsværdi for lystsejlere og gerne større træskibe
 • understøtter etablering af et delvis fondsfinansieret havnehus/velkomstcenter på havnen (se afsnittet om by, havn og landskab)
 • støtter Dragør Turistråds og Dragør Erhvervs informationsarbejde og markedsføring