Valgprogram 2017

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 2017

Tværpolitisk Forening i Dragør Kommune (Liste T) er et nutidigt svar på, hvordan man kan arbejde politisk med fokus på lokale forhold og undgå de landspolitiske dagsordener, der i praksis ikke har noget at gøre med, hvad det sker i lokalsamfundet. Der er ikke mange spørgsmål i Dragør Kommune, der kræver særlige socialistiske, konservative eller liberale svar. Liste T står for samarbejde på tværs af politiske, sociale og kulturelle forskelle.

Liste T er Danmarks ældste aktive tværpolitiske lokalliste, og vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962. Vores fokus var dengang som nu at styrke demokratiet og borgernes mulighed for at påvirke de politiske beslutninger.

Liste T har stor tillid til borgernes evne og vilje til at støtte og bidrage til udvikling af lokalsamfundet. Derfor gør Liste T sig umage for at lytte til og være i dialog med borgerne.For at kunne forfølge en konsekvent linje baseret på demokrati, åbenhed og kvalitet kræves det, at styringen af kommunens økonomi er professionel. Professionel økonomistyring i kommunen er derfor fundamentet for, at Liste T’s visioner for Dragør Kommune kan virkeliggøres.

Liste T favner bredt. Vores medlemmer afspejler hele det politiske spektrum i Dragør. Tværpolitisk Forening er åben for alle borgere, som interesserer sig for vores kommune, og som vil have indflydelse på dens fremtid, uanset deres landspolitiske ståsted.

Valgprogrammet lægger rammerne for det politiske arbejde for Liste T i de kommende år. Det favner derfor alle områder, som spiller en væsentlig rolle i kommunens udvikling.