Indmeldelse

Som medlem af Liste T får du mulighed for at deltage i vores arrangementer – og du får mulighed for at øve indflydelse på Liste Ts politik og stillingtagen i konkrete sager. Og så er vi faktisk også en ret hyggelig flok at være sammen med.

Et enkeltmedlemsskab koster 300 kr./år. Prisen for et husstandsmedlemsskab er 400 kr./år, mens studerende og pensionister betaler 100 kr./år.

Du er meget velkommen.Bidrag

Næste kommunalvalg afholdes den 21. november 2017. I sagens natur modtager Liste T ikke valgkampbidrag fra pengestærke landsorganisationer. Vi er henvist til egne lommer. Derfor modtager vi meget gerne bidrag til vores valgkamp. Alle beløb er velkomne.

Bidrag bedes indsat på vores konto i BankNordik:
Reg.nr. 6508 kto. 3053 165 531.

Tak for dit bidrag. Det vil blive brugt med omtanke.