Aktuelle debatindlæg

De valgte

Liste T’s 15 konkrete politikområder

Liste T ønsker et stærkt nærdemokrati via borgernes aktive deltagelse både i foreningslivet og i det poltiske liv.

Liste T ønsker at fremme sundhed og trivsel for borgerne, hvor alle lever et godt liv i fællesskab med andre.

Liste T vil støtte aktivt op om ældres aktiviteter og store engagement i det fælles liv i kommunen.

Liste T vil sikre sikker trafik, både privat og kollektiv, med høj tilgængelighed inden for hele kommunen.

Liste T vil sikre et godt arbejdsmiljø med fokus på høj professionalisme og stor rummelighed. 

Liste T ønsker at Dragør Kommune er bedst i landet til at styre den kommunale driftsøkonomi.

Liste T vil sikre at alle kommunens børn og unge får en indholdsrig og tryg dagligdag.

Liste T ønsker at fastholde det klare skel mellem byområder, det åbne land og de fredede naturområder.

Liste T vil sikre kultur- og fritidsaktiviteter som en drivende kraft i udviklingen af et spændende miljø. 

Liste T vil støtte at alle nye borgere ser sig selv som – og respekteres som – fuldgyldige medlemmer af Dragør.

Liste T ønsker en selvstændig kommune, der samarbejder med andre kommuner på Amager.

Liste T ønsker at kommunens folkeskoler er attraktive og at de leverer undervisning af høj kvalitet.

Liste T ønsker at Dragør kommune er blandt landets bedste på klima-, energi- og miljøområdet.

Liste T ønsker at fører en aktiv erhvervspolitik til gavn for erhvervsliv og turisme.

Liste T ønsker at frivilligt arbejde fortsat er en stærk tradition i Dragør Kommune.

Liste T på de sociale medier