Her er Liste T - vi er klar til at arbejde for dig!

Liste T’s 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer 2018-21

Læs vores nyeste debatindlæg

9. november 2021

Tak for jeres tid

Peter Læssøe

9. november 2021

Det borgerne spørger om

Peter Læssøe, Ebbe Kyrø, Annette Nyvang, Ann Harnek, Kristine Bak

2. november 2021

Det gode børneliv handler om gode voksne

Annette Nyvang og Ann Harnek

Liste T’s 15 konkrete politikområder

Liste T ønsker et stærkt nærdemokrati via borgernes aktive deltagelse både i foreningslivet og i det poltiske liv.

Liste T ønsker at fremme sundhed og trivsel for borgerne, hvor alle lever et godt liv i fællesskab med andre.

Liste T vil støtte aktivt op om ældres aktiviteter og store engagement i det fælles liv i kommunen.

Liste T vil sikre sikker trafik, både privat og kollektiv, med høj tilgængelighed inden for hele kommunen.

Liste T vil sikre et godt arbejdsmiljø med fokus på høj professionalisme og stor rummelighed. 

Liste T ønsker at frivilligt arbejde fortsat er en stærk tradition i Dragør Kommune.

Liste T ønsker at Dragør Kommune er bedst i landet til at styre den kommunale driftsøkonomi.

Liste T vil sikre at alle kommunens børn og unge får en indholdsrig og tryg dagligdag.

Liste T ønsker at fastholde det klare skel mellem byområder, det åbne land og de fredede naturområder.

Liste T ønsker respekt for nabohensyn, bymæssige og landskabelige helheder og kulturhistorien.

Liste T vil sikre kultur- og fritidsaktiviteter som en drivende kraft i udviklingen af et spændende miljø. 

Liste T vil støtte at alle nye borgere ser sig selv som – og respekteres som – fuldgyldige medlemmer af Dragør.

Liste T ønsker en selvstændig kommune, der samarbejder med andre kommuner på Amager.

Liste T ønsker at kommunens folkeskoler er attraktive og at de leverer undervisning af høj kvalitet.

Liste T ønsker at Dragør kommune er blandt landets bedste på klima-, energi- og miljøområdet.

Liste T ønsker at fører en aktiv erhvervspolitik til gavn for erhvervsliv og turisme.

Liste T på de sociale medier