Seneste debatindlæg

9. januar 2020

Godt nytår fra Liste T

Peter Læssøe

9. januar 2020

Seniorboligere er vejen frem

Ebbe Kyrø

24. september 2019

Det lykkedes!
 Ann Harnek, Annette Nyvang, Peter Læssøe og Ebbe Kyrø

De valgte

Liste T’s 15 konkrete politikområder

Liste T ønsker et stærkt nærdemokrati via borgernes aktive deltagelse både i foreningslivet og i det poltiske liv.

Liste T ønsker at fremme sundhed og trivsel for borgerne, hvor alle lever et godt liv i fællesskab med andre.

Liste T vil støtte aktivt op om ældres aktiviteter og store engagement i det fælles liv i kommunen.

Liste T vil sikre sikker trafik, både privat og kollektiv, med høj tilgængelighed inden for hele kommunen.

Liste T vil sikre et godt arbejdsmiljø med fokus på høj professionalisme og stor rummelighed. 

Liste T ønsker at Dragør Kommune er bedst i landet til at styre den kommunale driftsøkonomi.

Liste T vil sikre at alle kommunens børn og unge får en indholdsrig og tryg dagligdag.

Liste T ønsker at fastholde det klare skel mellem byområder, det åbne land og de fredede naturområder.

Liste T vil sikre kultur- og fritidsaktiviteter som en drivende kraft i udviklingen af et spændende miljø. 

Liste T vil støtte at alle nye borgere ser sig selv som – og respekteres som – fuldgyldige medlemmer af Dragør.

Liste T ønsker en selvstændig kommune, der samarbejder med andre kommuner på Amager.

Liste T ønsker at kommunens folkeskoler er attraktive og at de leverer undervisning af høj kvalitet.

Liste T ønsker at Dragør kommune er blandt landets bedste på klima-, energi- og miljøområdet.

Liste T ønsker at fører en aktiv erhvervspolitik til gavn for erhvervsliv og turisme.

Liste T ønsker at frivilligt arbejde fortsat er en stærk tradition i Dragør Kommune.

Liste T på de sociale medier

Kontakt Liste T

[contact-form-7 id=’13868′][/contact-form-7]